Zebrania w roku szkolnym 2023/2024

Zebrania w roku szkolnym 2023/2024

Ogólnoszkolne zebranie rodziców z dyrektorem

  • 13 września 2023 r. godzina 1700

Zebrania z rodzicami

  • 13 września 2023 r. godzina 1730 - organizacyjne
  • 22 stycznia 2024 r. godzina 1730 - podsumowujące I półrocze
  • 12 czerwca 2024 r. godzina 1700 - podsumowujące rok szkolny

Konsultacje dla rodziców odbywać się będą w ramach cotygodniowej dostępności nauczyciela dla uczniów lub rodziców, o których mowa w art. 42 ust. 2f. Karty Nauczyciela. Harmonogram dostępności nauczycieli będzie umieszczony w zakładce na głównej stronie szkoły.

Spotkania dyrektora z Radą Rodziców

  • 20 września 2023 r. o godzinie 1700 i w miarę bieżących potrzeb