Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Joanna Ciesielska - przewodnicząca

Agnieszka Przewoźna - skarbnik

Grażyna Kurkiewicz - sekretarz

Patrycja Gąd

Monika Siepańska

Małgorzata Jaśkowiak

Marzena May

Wioletta Kurkiewicz

Edyta Małecka

Halina Łaszczyńska