Obiady

Obiady

Szanowni Państwo.

Od 11 września 2023 r. w szkole będzie istniała możliwość wykupienia obiadów dla uczniów naszej szkoły.

Aby uczniowie mogli skorzystać z obiadów konieczne jest złożenie deklaracji przez rodziców / prawnych opiekunów. Deklaracja składana jest przynajmniej na jeden miesiąc (na wszystkie dni tygodnia lub poszczególne dni zaznaczone w złożonej deklaracji).

Deklarację należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać elektronicznie na adres email: szkola.jezierzyce@wloszakowice.pl

Stawka żywieniowa za obiad dla ucznia ("wsad do kotła") po ustaleniu z organem prowadzącym szkołę na dzień dzisiejszy wynosi 10,00 zł..

Odpłatność  dokonywana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:

BS Włoszakowice nr konta 13 8661 0009 0000 2365 2000 0004  

Szczegółowe informacje dotyczące dożywiania w szkole znajdują się w Regulaminie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych. (pliki do pobrania).

 

Marcin Ginter

 

Pliki do pobrania