Opłaty za przedszkole i obiady w grupie dziewięciogodzinnej

Opłaty za przedszkole i obiady w grupie dziewięciogodzinnej

Wpłaty za obiady oraz opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonuje się wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto szkoły:

BS Włoszakowice nr konta 13 8661 0009 0000 2365 2000 0004

w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

 

Informacji odnośnie miesięcznej opłaty za żywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 655 331 457 lub na stronie internetowej szkoły: www.spjezierzycekoscielne.pl

 

Na przekazie/przelewie należy wpisać:

Nazwa odbiorcy: ·      Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych  

                                   ul. Szkolna 25, 64-117 Krzycko Małe

Nr rachunku odbiorcy: 13 8661 0009 0000 2365 2000 0004  

Kwota:                                  …………… zł 

Nazwa zleceniodawcy:    Imię i nazwisko oraz adres wpłacającego

Tytułem:   opłata za obiady i pobyt, miesiąc, imię i nazwisko ucznia, grupa