Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

ANNA WŁODARCZAK

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

ŚRODA   7:45 - 14:00

                   CZWARTEK   9:20 - 14:00            


      

ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO:

  1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami.
  2. współpraca z zespołem w zakresie opracowywania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienie mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
  3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie PPP.
  4. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.
  5. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym.
  6. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
  7. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

DROGI UCZNIU - ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SPECJALNEGO GDY:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Chciałbyś z kimś porozmawiać.

Nie potrafisz poradzić sobie z emocjami.

Masz problemy z nauką.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!                                              

 

DROGI RODZICU - ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SPECJALNEGO GDY:    

Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.

Masz pytania dotyczące osiągnięć edukacyjnych dziecka i jego funkcjonowania w szkole.  

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

Szukasz pomocy.