Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2022/2023

Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2022/2023

Ogólnoszkolne zebranie rodziców z dyrektorem

  • 14 września 2022 r. godzina 1700

Zebrania z rodzicami

  • 14 września 2022 r. godzina 1730
  • 25 stycznia 2023 r. godzina 1700
  • 14 czerwca 2023 r. godzina 1700

Konsultacje dla rodziców odbywać się będą w ramach cotygodniowej dostępności nauczyciela dla uczniów lub rodziców, o których mowa w art. 42 ust. 2f. Karty Nauczyciela. Harmonogram dostępności nauczycieli będzie umieszczony w zakładce na głównej stronie szkoły.

Spotkania dyrektora z Radą Rodziców

  • 21 września 2022 r. o godzinie 1700 i w miarę potrzeb