Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

Joanna Ciesielska - przewodnicząca

Agnieszka Przewoźna - skarbnik

Adrianna Masłowska - sekretarz

Paulina Michalska

Kamila Szenk

Marzena May

Iwona Linke

Marta Hofman

Halina Łaszczyńska

Agnieszka Śliwińska

Agnieszka Jaworska