Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że złożony przez naszą szkołę wniosek o dofinansowanie zakupu książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 został pozytywnie rozpatrzony. Jest to kolejna edycja wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wszystkim wiadomo, że umiejętność czytania ze zrozumieniem we współczesnym świecie jest niezbędna. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3,  nasza szkoła będzie mogła sfinansować zakup wielu nowości czytelniczych. Niedługo zostanie udostępniona ankieta, w której społeczność naszej szkoły (uczniowie i rodzice)  będą mogli zgłaszać swoje propozycje książek.

I. M.