Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica Szkolna

Rok szkolny 2023/2024

Godzina

DZIEŃ TYGODNIA
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
645 - 815 J. Szczepaniak J. Szczepaniak J. Szczepaniak M. Brożyński J. Szczepaniak
1200 - 1300 X X X X I. Maciejewska
1300 - 1400 B. Krawczyk B. Stanek J. Szczepaniak J. Szczepaniak I. Maciejewska
1400 - 1500 J. Szczepaniak I. Maciejewska J. Szczepaniak J. Szczepaniak I. Maciejewska

Warunkiem pobytu dziecka w świetlicy szkolnej jest złożenie deklaracji przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w sekretariacie szkoły.

Wcześniejsze zwolnienie dziecka zapisanego do świetlicy szkolnej następuje poprzez kontakt za pośrednictwem e-dziennika rodzica lub prawnego opiekuna z wychowawcą świetlicy, który pełni dyżur.

Pliki do pobrania